Na današnji dan: 17. April 1941.godine

Na današnji dan,tačno pre 72 godine kapitulirala je vojska Kraljevine Jugoslavije.Kapitulaciju je u ime Kraljevine Jugoslavije potpisao general Danilo Kalafatović koji je praktično imao status ratnog zarobljenika jer je bio razoružan.

 

ODREDBE O KAPITULACIJI JUGOSLAVIJE USVOJENE 17 APRILA 1941 GOD. OD NEMACKO-ITALIJANSKE ORUŽANE SILE I PREDSTAVNIKA JUGOSLAVIJE

Prevod sa Nemačkog
Beograd, 17.IV.1941.g. u 21 čas.

ODREDBE O IZVRŠENJU PRIMIRJA IZMEĐU NEMACKE I JUGOSLOVENSKE ORUŽANE SILE

1) Načelne odredbe:
Potpisivanjem ugovora o primirju Jugosloven.ska oružana sila ima da kapitulira bezuslovno i odvodi se u ratno zarobljeništvq. Komandanti jedinica javiće se u tom cilju bod najbližih nemačkih oficira.
2) Organizacija evakuacije zarobljenika:
Trupe se imaju prikupiti po jedinicama tamo gde se nalaze. Dok se ne izvrši predaja, Jugoslovenski oficiri odgovorni su u punom smislu za disciplinu i red i zato ostaju kod svojih jedinica.
Prema vojnicima koji se posle zaključenog primirja i izvršenog prikupljanja udalje iz svojih jedinica prime-niće se smrtna kazna. 3) Predaja oružja i celokupnog ratnog materijala: (Odredbe *     o ratnom materijalu, vidi u pojedinačnom prilogu):
Oružje i ratni  materijal   ostaju  načelno bod odnosnih jedinica,1. Ove će ga predati tek kada to bude naređeno od određenih organa nemačke oružane sile. 4) Izveštaji:
Do 25. aprila 1941 godine ima da se podnese izve-štaj po sledećim tač kama:
a)   Na bojim mestima se nalaze pojedine prikupljene jedinice?
b)   Gde se nalaze artiljeriska, automobilsba, inten-dantsba i -ostala slagališta?

1   Prepis originala (koji se nalazio kod generala Kalafatovića, zaveden u komandi pozadine operativne vojske Jugoslavije pod O. Br. 105 od 19 aprila 1941 god.) nalazi se u arhivi Vojnoistoriskog instituta (k. 3, br. reg. 8/2—1).
2   Prevod je izvršen sa nemač kog priloga: 4a.
 
v) Gde su postavljena minska polja? g) Gde su izvršene pripreme za rušenje mostova l ostalih objekata?
5)   Bežične i žične veze:
Sva sretstva za vezu imaju se upotrebljavati isključivo samo za »provođenje uslova o primirju. Radi kontrole bežičnog saobraćaj a ima da se dostave na znanje frekvence i talasne dužine,. Dozvoljava se samo predavanje otvorenih depeša.
6)   Ishrana i oprema:
Dok se ne izvrši predaja, staraće se o ishrani Jugoslavenska Vrhovna komanda. Poljske kuhinje i trupne komore ostaju načelno kod svojih jedinica i one će ih povesti sa sobom i posle izvršene predaje. Sem toga, svi vojnici ima da ponesu sa sobom propisnu opremu (šinjele, ćebad, pribor za jelo). Ishrana, podrazumevajući i hranu za stoku, ima da se obezbedi za 6 dana u koliko je moguće.
7)   Predaja konja i tovarne stoke:
Konji i lovama stoka ima se takođe prikupiti po jedinicama, u koliko se ne budu upotrebili za zapregu poljskih kuhinja i trupnih komora.
8)   Sanitetske mere:
Jugoslavenska Vrhovna komanda odgovorna je za sve mere u sanitetskom smislu. Naročito kod svih jedinica ima da ostanu pripadajući sanitetski oficiri i sanitetska osoblje. Ima da se izvesti gde se nalaze mesta bolnica i zavoj išta,.
9)   Dunavska rečna flotila ima da se prikupi u Zemunskom pristaništu do 25. aprila 1941 godine.

10)   Oslobođenje zarobljenika i interniranih lica:
Svi nemački, dtalijanski i mađarski zarobljenici i internirani ima da se puste odmah na slobodu.
11)   Predaja akata:
Sva nedostajuća akta u presedništvu vlade, ministarstvu spoljnih poslova i ministarstvu vojske imaju se predati najdocnije u roku od 3 dana. Mesta na čuvanju ima da se saopšte. Za potpunu i neoštećenu predaju ovih aikata garantuje se.

12)   Žandarmerija i policija:
Organi žandarmerije i policije, koji su morali da napuste svoja mirnodopska mesta sa otstupajućim trupama, imaju se smesta uputiti na svoju redovnu dužnost.
 
U svojim mirnodopskim mestima moraju se odmah javiti nemačkim posadnim trupama. Za povratak, koji se ima izvršiti bez oružja, mogu se kod ostojanja većeg od dnevnog marša upotrebiti motorna vozila,. Ova moraju biti obeležena belim zastavama, a vozari moraju biti snabdeveni putnim ispravama.
13)   Predaja kopnenih i obalskih utvrđenja:
Sva kopnena i obalska utvrđenja imaju se predati sa oružjem, municijom, materijalom i planovima, kao god i postrojenjima svake vrste.
14)   Odmetništvo:
Vojnim licima je zabranjeno da napuste zemlju. Ko bude učestvovao u borbi protiv sila osovine, sa njim će se postupiti kao sa franktireroni.
Dalje je zabranjeno brodove, oružje, opremu i vaz-duhoplove odnositi u neprijateljsko ili neutralno ino-stranstvo.
15)   Jugoslovenska mornarica:
Ratna mornarica ostaje u svojim lukama. Minska i obalska zaprečavanja imaju se naznačiti. Odbranbena postrojenja ratne mornarice imaju se predati. Izlaženje trgovačkih brodova je zabranjeno. Brodovi koji se nalaze u vožnji imaju se pozvati natrag u jugoslovenske ili u luke siila osovine. Brod nosač aviona Zmaj ima se predati.
16)   Zabrana pole tanja vazduhoplova:
*   Vazduhoplovima je zabranjeno poletanj e. Svako po-
letanje smatraće se kao neprijateljski akt.
17)   Sva uređenja i postrojenja  vojne  sile i privrede uračunavši i saobraćajna sredstva imaju se predati neoštećena.
18)   Početak primirja:
Ugovor o primirju stupa na snagu 15 časova posle izvršenog potpisivanja t.j. 18 aprila u 12 časova po ne-mačkom letnjem vremenu. Pokreti nemačkih trupa ovim se ne prekidaju. Pri ponovnom pružanju otpora ovaj ugovor stupa van snage-i borbena dejstva nemačke vojne sile biće ponova obnovljena najvećom žestinom. Potpisano 17 aprila 1941 g. u 21 čas. Po zapovesti Vrhovnog komandanta
nemačke vojske                                              

Po zapovesti Jugoslovenske oružane sile
Arm. general Fon Vajhs s.r.                              

Al. Cincar Marko-vić s.r,. Đeneral Radivoje Janković s.r.

 

Априлски рат је име за немачку инвазију (кодног назива Директива 25) на Краљевину Југославију 6. априла 1941. Ова операција означава почетак Другог светског рата на територији Југославије.

Напад је извршен копненим путем, из више праваца. Немачке, италијанске и мађарске трупе продрле су на територију Југославије из правца Италије, Аустрије (тада већ у саставу Трећег рајха), Мађарске, Румуније, Бугарске и Албаније. Тешко је бомбардован Београд. У исто време отпочео је и немачки напад на Грчку под кодним називом Операција Марита.

Рат је завршен 17. априла 1941. капитулацијом, окупацијом и поделом Југославије. Краљевска породица и поједини представници владе отишли су у егзил у Уједињено Краљевство.

После рата, Југославија је била подељена међу силама осовине. Хитлер је окарактерисао Србе као главне кривце за рат и поделио Србију на више окупационих зона. Хрвати су добили независност, и њихова држава се простирала од Словеније па до самог Београда. Обухватала је данашњну Хрватску и Босну и Херцеговину и Срем. Словенију су поделили Италијани и Немци (то је била једина територија коју су Немци директно окупирали), Бачку и Нови Сад добили су Мађари, Бугари су добили већи део Македоније и део југоисточне Србије, Италијани су добили Косово и преостали део Македоније и припојили тзв. Великој Албанији. Црна гора постала је Италијански протекторат. Преостали део Србије је био организован у тзв. државу под генералом Миланом Недићем. Ова држава била је Немачка марионета и била је слабо поштована од стране окупационих снага Немачке. Југославија ће бити окупирана све до 1945. године.

72 GODINE KASNIJE - NEMAČKA NAS OPET “ZALEDILA“

U Briselu se u sredu nastavljaju pregovori o KiM. Naša strana uoči sastanka Dačića i Tačija, na poziv Eštonove, poslala precizan predlog EU. Beograd naveo minimum ovlašćenja za srpsku zajednicu. Uz Ivicu Dačića, u delegaciji i Aleksandar Vučić.

U TRENUTKU dok se u Briselu lomilo oko nove runde dijaloga i sadržaja izveštaja EK, Berlin je ponovio svoj jasan stav - nastojanja Srbije da se pridruži EU ostaće na ledu dok ne reši spor sa Kosovom.

- Normalizacija odnosa je među kriterijumima neophodnim za evropsku integraciju Srbije - poručio je šef nemačke diplomatije Gvido Vestervele, posle sastanka sa kosovskim ministrom Enverom Hodžajem.

Po njegovim rečima, „dogovor o početku pregovora o pristupanju Srbije EU u značajnoj meri će biti odložen ako Beograd ne postigne sporazum sa Prištinom“.   TV REPORTER   

HIT KNJIGA !!!


MEDIJSKI PARTNER


Kontakt

Newsletter

Primajte naše vesti:

Prvi nezavisni onlajn multimedijalni projekat u Srbiji i regionu. Onlajn magazin, radio i TV u službi istine, naroda i pravde. Reporter je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim subjektima na polju reklamiranja, razmene linkova i sadržaja i svakom drugom polju objektivnog, nadstranačkog, nepristrasnog i slobodnog novinarstva.

Reporter je član Mreže onlajn medija Srbije (Serbian Media Network) i Udruženja onlajn novinara Srbije (UONS)

Udruženje onlajn novinara Srbije - UONS

OSNIVAČ:

Reporter Media Agency

REPORTER © Nezavisni onlajn magazin * Beograd,SERBIA

Create a website for freeWebnode