PRVA PLJAČKA SPS: Kako su socijalisti opljačkali narodnu imovinu

Imovina vredna oko milijardu maraka nelegalno preuzeta odlukom o spajanju bivših komunista i SSRNS u SPS

Manje više je poznato kad je, kako je i zašto nastala SPS, a vrlo malom broju ljudi je poznato i da je tog leta 1990. kad je nastala, startovala sa 300 miliona maraka vrednom imovinom. Odnosno, kako je posle propasti 14. kongresa komunista Jugoslavije formiran Odbor za pripremu demokratske i programske obnove SKJ, na čijem je čelu bio Miroslav Ivanović, tako je i jedan od njegovih zadataka bio da popiše celokupnu imovinu tada jedine partije. "Ivanovićeva komisija" je to savesno obavila i utvrdila da je reč o 300 miliona maraka.

Popunjavanje fondova

U vlasništvu federacije do 1990. godine, a u statusu javne imovine, nalazilo se 14.787 stanova i vila, 25.000 vila i stanova bilo je vlasništvo Beograda, Srbija je raspolagala s 5.667 vila i stanova i o svemu tome do sada uglavnom nije bilo reči, a činjenica je da su svu tu imovinu stvarali praktično svi građani Srbije. Fond za razvoj demokratije smatra da bi se prodajom tako nelegalno otuđene javne imovine mogle namaći pare za ispražnjene fondove u prosveti, zdravstvu i za penzije.

Elem, kako se nastavak prekinutog Kongresa nije nikad dogodio, umesto ili u nastavku tog događanja 19. novembra 1990. osnovan je Savez komunista - Pokret za Jugoslaviju. Iako "Ivanovićeva komisija" nije imala svojstvo pravnog lica, niti takva ovlašćenja, odlukom o prestanku rada 22. januara 1991. godine "upravljanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Odbora i službi Odbora (za pripremu kongresa koji nikad nije održan), preneti su na tek osnovani SK - Pokret za Jugoslaviju.

Fond za razvoj demokratije, koji se pitanjima imovine bivšeg SK godinama bavi, kaže da tada nije odlučeno do kada će SK - Pokret za Jugoslaviju koristiti imovinu poverenu na čuvanje. Ali je zato na osnovu dogovora SK-PJ sa SPS-om podeljena imovina SKJ, a radilo se o 23 sprata zgrade u Bulevaru Lenjina broj 6, o 253 stana, 25 automobila, sve vredno otprilike 28 miliona u dinarima.

Iako je to bilo suprotno propisima, sudovi su obavili uknjižbu vlasništva na toj imovini, podseća Fond za razvoj demokratije, i navodi da je od 12 spratova u zgradi CK, SK-PJ zadržao dva, a deset izdao u zakup za dva i po miliona maraka godišnje. Od 25 automobila zadržana su tri, a ostali su dati u najam. Svi stanovi (253) prodati su.

Što se preostale imovine tiče, Fond za demokratiju procenjuje da se tada u posedu više stotina organizacija SK po opštinama nalazila imovina vredna oko milijardu maraka i sva ta imovina nelegalno je preuzeta na osnovu odluke organizacije Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije od 5. jula 1990. Kako stoji u članu tri Odluke o ujedinjenju SK i SSRN: "Sva imovina (pokretna, nepokretna i finansijska sredstva) Saveza komunista Srbije postaje imovina Socijalističke partije Srbije".

Zanimljivo je da pomenute odluke nisu bile valjan pravni osnov po kom bi SPS postao pravni sledbenik dve nestajuće organizacije (SK i SSRN), pa ih kao takve ni Sekretarijat za pravosuđe i upravu Srbije ni Savezni sekretarijat za pravosuđe i upravu nisu prihvatili.

Naime, SPS je registrovana 27. jula 1990. godine na osnovu Zakona o političkim organizacijama (Službeni glasnik SRS, br. 37/90) koji nije dopuštao bilo kakvo pravno sledbeništvo, pojašnjava Fond za razvoj demokratije. Članom 5 tog zakona predviđena je samo jedna mogućnost za osnivanje političke organizacije, a to je saglasnost najmanje 100 punoletnih građana. Saglasno tom zakonu, na prvom kongresu socijalista održanom 16. jula 1990. usvojen je statut SPS-a koji je odredio da član stranke može da postane svako ko ima najmanje 16 godina a prihvata program i statut partije.

Kobni datum

Zanimljivo je da je SPS na saveznom nivou registrovan 5. oktobra 1990. godine - tačno deset godina kasnije izgubiće vlast.

Statut, međutim, nije predvideo bilo kakvo pravno sledbeništvo, jer se tada SPS ne bi mogao registrovati, a osim toga ni SKS ni SSRNS nisu nikada bile registrovane.

Šta se dešavalo posle formiranja do skoro "najjače političke partije" u zemlji uglavnom je poznato, ali Fond za razvoj demokratije podseća da su propali brojni parlamentarni pokušaji da se ostvare ustavne i zakonske odredbe o ravnopravnosti političkih organizacija i to oduzimanjem nelegalno zadržane imovine od strane SPS-a i SK-PJ (kasnije JUL), i da je tek 28. decembra prošle godine nova vlast u Saveznoj skupštini donela Zakon o finansiranju političkih stranaka kojim je obavezala korisnike imovine bivšeg SKJ, SSRNJ i SSOJ da je dobrovoljno predaju Saveznoj vladi do 6. juna ove godine, a ako to ne učine u propisanom roku, država će moći da zahteva brisanje prava svojine na toj imovini.

Tako kaže novi Zakon o političkim partijama i u svakom slučaju treba sačekati taj 6. jun, mada je iz samog Zakona nejasno ko bi u ime države tražio vraćanje imovine, a reč je praktično samo o delu imovine. Onaj mnogo vredniji deo, koji su zaposele stotine organizacija SPS-a i JUL-a po unutrašnjosti, zasad je van domašaja države i vlasti, odnosno o njemu se nije odlučivalo.

Fond za razvoj demokratije smatra da ipak ima nade da će državne institucije uspeti u dogledno vreme da ostvare ravnopravnost političkih organizacija predviđenu i garantovanu još pre 11 godina i to najpre upravo pravilnom raspodelom uzurpirane imovine.

    TV REPORTER   

HIT KNJIGA !!!


MEDIJSKI PARTNER


Kontakt

Newsletter

Primajte naše vesti:

Prvi nezavisni onlajn multimedijalni projekat u Srbiji i regionu. Onlajn magazin, radio i TV u službi istine, naroda i pravde. Reporter je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim subjektima na polju reklamiranja, razmene linkova i sadržaja i svakom drugom polju objektivnog, nadstranačkog, nepristrasnog i slobodnog novinarstva.

Reporter je član Mreže onlajn medija Srbije (Serbian Media Network) i Udruženja onlajn novinara Srbije (UONS)

Udruženje onlajn novinara Srbije - UONS

OSNIVAČ:

Reporter Media Agency

REPORTER © Nezavisni onlajn magazin * Beograd,SERBIA

Create a website for freeWebnode