Kako izdati nedeljnik za 500 evra (a dva za 750)?

Nedavno usvojeni Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, osim toga što nalaže da država ne može biti vlasnik medija - jer tu državu treba udaljiti iz što više sfera koje “upropaštava”-  ima i neke dobre postavke. Tako se preporučuje da vlasništvo u medijima bude potpuno transparentno. Evo tog dela strategije:

O javnosti vlaništva

Podaci o vlasništvu nad javnim glasilima su javni. Mora se znati stvarni vlasnik pravnog lica koje je osnivač javnog  glasila i poreklo kapitala uloženog u  javna glasila. Republika Srbija će unaprediti i dosledno primeniti zakonsku regulativu kojom će se obezbediti javnost medijskog vlasništva i dostupnost sledećih informacija:

     -      informacije o fizičkim ili pravnim licima koja učestvuju u njihovoj vlasničkoj strukturi, uključujući i informacije o prirodi i obimu tog učešća, kao i o krajnjim vlasnicima tog učešća

     -      informacije o prirodi i obimu učešća koja ista  fizička ili pravna lica imaju u drugim javnim glasilima i privrednim društvima aktivnim u medijskom sektoru i drugim

privrednim granama;

     -      informacije o drugim fizičkim ili pravnim licima koja bi mogla da vrše značajan uticaj na  uredjivačku politiku;

informacije o merama državne pomoći koju javna glasila koriste;

     -       informacije o procedurama koje javno glasilo primenjuje u odnosu na ostvarivanje prava

na odgovor i ispravku objavljenih informacija.

Kad već ovo piše u strategiji, pokušao sam da saznam kako danas stoje stvari sa mogućnošću da znamo ko je vlasnik nekog medija. Privuklo mi je pažnju da je odnedavno počeo da izlazi novi nedeljnik „Novi magazin“, pa me interesovalo ko to misli da je danas isplativo pokrenuti novi nedeljnik.

Kako stoji u impresumu ove novine, njihov izdavač je Društvo za novinsko-izdavačku delatnost “Agenda 2020“ d.o.o. Beograd, Terazije 23/II.

Dobro, idemo onda na sajt Agencije za privredne registre da vidimo ko su članovi tog društva.

Ispostavlja se da ovo privredno društvo, odnosno, društvo sa ograničenom odgovornošću,  ima samo jednog člana, fizičko lice Nadeždu Gaće, koja je istovremeno i direktor i glavna urednica.

Ona ima 100% udela u privrednom društvu, koje je stekla uplatom od 500 evra.

Znači to je to, sad znamo ko je vlasnik. Nadežda Gaće je uspela da sa kapitalom od 500 evra izda nacionalni nedeljnik koji je pratila i jaka marketinška kampanja. Da pokušamo da to uporedimo sa „Zemljom“ Svetislava Basare. On je, koliko se sećam, govorio da je u časopis uložio 5000 evra, pa ipak je posle samo 4 izašla broja ostao dužan samo štampariji 15000 evra.

Kako je to onda Nadežda Gaće uspela sa 500 evra da izda već 10 brojeva? Ako to nije moguće onda se jasno vidi kako smo daleko od ostvarivanja ovog dela medijske strategije. Bilo bi zanimljivo zaista moći pročitati ko sve „može da utiče na uređivačku politiku“ novina u Srbiji, posebno što se kaže da Dragan Đilas drži "100% oglasa" u Srbiji.

U poslednjem broju Novog magazina nalazi se i tekst o našoj medijskoj strategiji. Tu se kritikuje želja države da zadrži vlasništvo nad medijima. Na taj način država stvara “nelojalnu konkurenciju” i “guši konkurentske medije” i omogućava “potpunu kontrolu političkih struktura nad uređivačkom politikom”

kako kaže Novi magazin: “Otpor promenama se pravda potrebom da se zaštiti interes građana da budu informisani a to je, naravno, moguće postići na efikasan način jedino ako mediji ostanu u društvenom, odnosno državnom vlasništvu. A bilo bi mnogo korisnije da država počne da razmišlja kako da transformiše vlasništvo nad medijima tako da izbegne da ih kupe lokalni tajkuni koje interesuje samo poslovni prostor. Ni to nije lako, ali nije ni nemoguće.

Autor takođe hvali alternativu koja se nalazi u strategiji: “Umesto direktnog finansiranja „svojih“ preduzeća, lokalne, pokrajinske i republičke vlasti bi raspisivale konkurse u kojima bi definisale koji su im sadržaji u narednoj godini, ili u narednih nekoliko godina, od najvećeg interesa. Na konkursima bi učestvovali svi mediji, a nezavisne komisije bi birale projekte koji nude najviše. Jeste malo komplikovanije i zahtevnije od prostog finansiranja javnih preduzeća, ali podstiče kvalitet, štedi novac i stvora uslove za smanjivanje uticaja izvršne vlasti na uređivačku politiku.”

Konkursi su baš u modi u zadnje vreme. Ako se ovo ostvari, dobićemo još jedno “nezavisno telo”, koje će biti nezavisno od vlasti taman onoliko koliko su to druge vladine agencije, poput Agencije za borbu protiv korupcije. Članovi Saveta ovog tela dobijaće naknadu za rad “u visini plate sudija Vrhovnog kasacionog suda”, kao što izgleda piše u svim zakonima o uspostavljanju nezavisnih tela (oko 18.000 evra godišnje).

Zanimljivo je kako u državi u kojoj država ne može biti vlasnik medija jer to otvara mogućnost za “ogromnu političku manipulaciju” (Nadežda Gaće), ima toliko nezavisnih ličnosti koje mogu nezavisno da obavljaju državni posao.

 

Na tržištu je odnedavno još jedan društveno politički nedeljnik "Akter". U slučaju ovog magazina situacija je potpuno ista kao sa "Novim Magazinom" samo ime Nadežde Gaće, treba zameniti imenom Tihomira Trišića, s tim da je on uplatio samo 250 evra (od ukupno 500 evra koje stoje kao ukupan kapital, šta je sa ostalih 250 ne znamo), i tako stekao 100% vlasništva.

Dakle, NIN nam je u vlasništvu švajcarske kompanije, a uređuje ga Nebojša Spaić, osoba koja se istakla upoređivanjem Dragan Đilasa sa Nelsonom Mendelom u toku seče platana, dok je Vreme u vlasništvu desetak svojih novinara koji su prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću uplatili blizu 10.000 evra (što je plus), ali koje je na sasvim transparentan način stalo u odbranu "domaće buržoazije" (vidi članak Neoliberalna svita i kapitalisti)

I to je to. Sloboda medija.


HIT KNJIGA !!!


Kontakt

Newsletter

Primajte naše vesti:

Prvi nezavisni onlajn multimedijalni projekat u Srbiji i regionu. Onlajn magazin, radio i TV u službi istine, naroda i pravde. Reporter je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim subjektima na polju reklamiranja, razmene linkova i sadržaja i svakom drugom polju objektivnog, nadstranačkog, nepristrasnog i slobodnog novinarstva.

Reporter je član Mreže onlajn medija Srbije (Serbian Media Network) i Udruženja onlajn novinara Srbije (UONS)

Udruženje onlajn novinara Srbije - UONS

OSNIVAČ:

Reporter Media Agency

REPORTER © Nezavisni onlajn magazin * Beograd,SERBIA

Create a free websiteWebnode